فشار متوسط

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات کلی

تجهیزات فشار متوسط:

شامل تابلوهای سکسیونر-تابلوهای دژینکتور-پست های کمپکت-پست های پد مونت-ترانسهای جریان و ولتاژ-کنترلهای اولیه و ثانویه-پروگرامرهای پارامترهای تابلوهای فشار متوسط-رکوردرها-GPS کنترلها-مانیتورینگ عملکرد و کنترل پست و ......   میباشد.

نیروسازان با داشتن مهندسین توانا در زمینه محاسبه دیماند و طراحی پست و شبکه های 20 کیلو ولت و همچنین بعنوان نماینده شرکتهای سازنده پست همانند اسیا بهین برق و وهاج صنعت هر گونه نیازهای صنایع و پروژه های عظیم نفتی و بنادر را رفع میکند.

توضیحات

تابلوهاي فشارمتوسط فيكس متناسب بااستانداردهاي مربوط به تجهيزات باسطح ولتاژ متوسط ساخته مي شود.
باتوجه به اهميت ايمني درسطح ولتاژ فشارمتوسط ، تجهيزات مربوطه درهنگام ساخت وهمچنين پس ازتكميل شدن تحت انجام آزمايشات الكتريكي مربوط به سطح ولتاژ متوسط قرارمي گيرند. بادرنظرگرفتن اين نكته كه ايمني دربهره برداري اولين وهمچنين مهمترين پارامتر درمورد تابلوهاي فشارمتوسط مي باشد، لذا درساخت تابلوهاي مذكور از انواع شيوه هاي استاندارد طراحي جهت رفع هرگونه اشتباه ياخطاي نيروي انساني درهنگام بهره برداري استفاده مي گردد.
تابلوهاي فشارمتوسط فيكس درسطح رنج ولتاژي KV 33 و 24 و11 و همچنين سطح جرياني 630 و1250 آمپر ساخته شده و به بازارعرضه مي گردد . بهره گيري ازانواع حفاظت هاي جرياني و ولتاژي درسلول هاي خروجي تابلوهاي مذكور يكي ديگر از ويژگي هاي اين تجهيزات مي باشد.
ازديگر مزيتهاي تابلوهاي مذكور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :
 

  •  قابليت كنترل پذيري ورودي ها وخروجي ها بابهره گيري از سيستم هاي هوشمند
  • قابليت استفاده از تجهيزات فشارمتوسط با مارك هاي مختلف مانند ELKO تركيه ، پارس سوئيچ 
  • قابليت استفاده از رله هاي حفاظتي با مارك هاي مختلف
  • ابعاد استاندارد
    تابلوهای سفارشی نیز بر مبنای فضای موجود یا تابلوهای قدیمی کنار ان سفارش گیری و ساخته میگردد.

فرم سفارش

نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :  
تعداد :  
شماره ی ثابت :   شماره تماس شما فقط برای مدیریت به نمایش در می آید.
شماره ی همراه : شماره همراه شما فقط برای مدیریت به نمایش در می آید.
آدرس :

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

جدیدترین محصولات

تجهیزات اندازه گیری

مدیریت بخش تبلیغات

 

 

آمار